Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Bevezetés a kliens- és szerveroldali webalkalmazások készítésébe / A dinamikus szerveroldali webprogramozás alapjai

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A fejezet a szerveroldalon történő dinamikus webprogramozás alapkoncepcióival ismerteti meg az olvasót. Ennek lényege, hogy egy szerveroldali programnak kell a kimenetet előállítania. E mellett megismerkedünk a kliens és szerver, illetve szerveroldali program kapcsolatát biztosító protokollokkal, a HTTP és CGI protokollal is.

A dinamikus szerveroldali webprogramozás alapjai

Kliensoldali vs.szerveroldali dinamikus webprogramozás

Tananyagunkban eddig a kliensoldali dinamikus webprogramozás alapjairól volt szó. Noha a tartalom (HTML dokumentum, CSS és JavaScript állományok, képek) böngészőbe töltése kliens-szerver architektúrán keresztül valósult meg, eddig a szerverrel nem is nagyon kellett foglalkoznunk. Egyelőre az volt a fontos, hogy a megfelelő HTML és JavaScript állomány a böngészőbe töltődjön, ahol aztán a JavaScript programkód segítségével a dokumentum interaktívvá, dinamikussá tehető. Ehhez – ad absurdum – szerver sem szükséges, kliensoldali fejlesztés akár lokális fájlkiszolgálással is elvégezhető, hiszen minden programozás a böngészőben történik.

Sematikus kliens-szerver architektúraSematikus kliens-szerver architektúra

Amikor szerveroldalon szeretnénk dinamikus weboldalakat előállítani, akkor a kliens-szerver architektúra mindkét komponensére szükség van. A kliensre azért, mert ő kezdeményezi a kérést, és általában ő jeleníti meg az eredményt. A szerverre azért, mert ebben az esetben a weboldalak előállítása itt valósul meg programozottan. Az architektúra tehát szükségképpen bonyolultabb, mint a kliensoldali webprogramozásnál. Míg ott a szerverről „elfeledkezhettünk”, és elég volt csak egy komponensre, a kliensre koncentrálni, addig mostantól két komponensre kell figyelnünk, és együttműködésüket biztosítanunk. A bonyolultságot csak fokozza, hogy a két komponens térben és időben is elválik egymástól. Térben azért, mert általában a kliens és a szerver nem egy gépen helyezkedik el (kivéve a fejlesztői gépek), időben pedig azért, mert a „vezérlés” nem egyidejű: a folyamatot a kliens kezdeményezi, majd a szerver dolgozik, végül megint a kliensél van a képzeletbeli labda, ahogy azt a következő ábra is mutatja.

Kliens-szerver időbeli aktivitásaKliens-szerver időbeli aktivitása
Kliens-szerver időbeli aktivitásaKliens-szerver időbeli aktivitása

A szerveroldali webprogramozás komplexitását ráadásul az is növeli, hogy fontos ismernünk a kliens-szerver kommunikációját biztosító csatorna jellegzetességeit is. A két komponens közötti kommunikáció az internetes hálózaton valósul meg, a kommunikáció rendjét pedig a HTTP protokoll biztosítja.

Ha a szerveroldalra tekintünk, akkor a legelső fejezetben már megnéztük a statikus és dinamikus oldalak közötti különbséget. Láthattuk, hogy statikus állományok kiszolgálása gyakorlatilag nem más, mint egyszerű fájlkiszolgálás. A kérés pillanatában a szerveren már létezik a leküldendő tartalom. A szervernek nem kell mást tennie, mint a megadott könyvtárból felolvassa a kívánt tartalmat, és leküldi a kliensnek. Annak eldöntése, hogy mely állományok statikusak, a webszerver konfigurációja alapján történik. Ez szerverenként eltérő lehet, de általában a fájl helye vagy kiterjesztése határozza meg azt, hogy a webszerver mit csinál az adott állománnyal. A tipikus kiterjesztések esetén (.html, .jpg, .png, .gif, .css, .js) az állományok tartalma minden feldolgozás nélkül visszaküldésre kerül.

Más a helyzet szerveroldali dinamikus webprogramozás esetében. Ekkor a kért (1) állomány a kikeresés után nem kerül egyszerűen visszaküldésre, hanem a webszerver egy megfelelő programnak adja át a vezérlést (2). Ez a program állítja elő a tartalmat, adja át a webszervernek (3), amely továbbküldi azt a kliensnek (4).

Dinamikus szerveroldali webprogramozás során a kliensnek küldött tartalmat egy szerveroldali program állítja előDinamikus szerveroldali webprogramozás során a kliensnek küldött tartalmat egy szerveroldali program állítja elő
Dinamikus szerveroldali webprogramozás során a kliensnek küldött tartalmat egy szerveroldali program állítja előDinamikus szerveroldali webprogramozás során a kliensnek küldött tartalmat egy szerveroldali program állítja elő

A program indításának szabályait a Common Gateway Interface (CGI) szabvány határozza meg. Ez egy olyan protokoll, amely leírja, hogy egy webszerver hogyan indíthat el egy programot és milyen módon kommunikál vele. A webszerver a kért állomány útvonala vagy kiterjesztése alapján dönt arról, kell-e a kikeresés után bármit is csinálni, és ha igen, akkor melyik programot kell elindítania. A futtatható bináris állományok tipikusan egy cgi-bin nevű könyvtárban helyezkednek el, de az is lehet, hogy kiterjesztés alapján dönt a webszerver a fájl futtatásáról (.cgi, .php).

A webszerver által futtatott programra nincsenek megszorítások. Ez lehet egy bináris állomány, amely valamilyen általános célú programozási nyelv fordításakor keletkezik (pl. C++ vagy Pascal), de lehet valamilyen szkriptnyelven megírt program, amit a megfelelő értelmező hajt végre (Shell szkript, Perl, PHP, Python).

Összefoglalva, a szerveroldali webprogramozás tehát nem más, mint hogy a HTML kódot egy program segítségével állítjuk elő. Programunk helyes működését pedig úgy tudjuk ellenőrizni, hogy összehasonlítjuk a generált tartalmat, az elvárt tartalommal.

A fenti ábrán láthatjuk, hogy architektúránk három komponensűvé vált. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan jut el a kérés a klienstől a programig, és onnan vissza, ahhoz meg kell vizsgálni azokat a protokollokat, amelyek az egyes komponensek közötti kommunikációt szabályozzák. Így a következőkben először azt nézzük meg, hogyan történik a kérés-válasz a HTTP protokollon keresztül, majd azt, hogy hogyan indít el a webszerver egy programot a CGI segítségével.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A HTTP protokoll

A HyperText Transfer Protocol (HTTP) egy kérés-válasz alapú protokoll a kliens és a szerver között. A protokollt a világháló működéséhez dolgozták ki (a HTML és URI mellett), ezen keresztül történik a webszervereken közzétett dokumentumok elérése. E protokoll szerint a kommunikációt mindig a kliens kezdeményezi egy kérés formájában, amit elküld az interneten keresztül a webszerver 80-as TCP portjára. A szerver a kérést feldolgozva megfelelő formátumban válaszol, és visszaküldi azt a kliensnek. A HTTP a TCP/IP feletti protokoll. A webes világban a kliens tipikusan egy böngésző, a szerver pedig valamilyen webszerver, amely képes értelmezni a HTTP kéréseket.

A HTTP egy szabványos protokoll, karbantartása többek között a WWW Consortium felügyelete alá tartozik. A szabványt ún. RFC-k (angol Request For Comments) formájában teszik elérhetővé. Az első verzió még 1991-ben jelent meg 0.9-es verziószámmal, az aktuális az 1999-ben véglegesített 1.1-es verzió.

HTTP kérés

A HTTP kérés egy meghatározott szerkezetű szöveges információ. Első sora kérés módját (METÓDUS), a kért tartalmat (ERŐFORRÁS) és a HTTP verziószámát (VERZIÓ) tartalmazza. Ezt követi tetszőleges számú fejlécsor FEJLÉC: ÉRTÉK formában, majd egy kötelező üres sort követően opcionális üzenettest következhet (ÜZENETTEST). Az általános formátum tehát a következő:

METÓDUS ERŐFORRÁS VERZIÓ FEJLÉC: ÉRTÉK FEJLÉC: ÉRTÉK FEJLÉC: ÉRTÉK ÜZENETTEST

A legegyszerűbb kérésben az első soron kívül legalább azt a helyet meg kell adni (Host), ahonnan az erőforrás lekérdendő:

GET /index.html HTTP/1.1 Host: webprogramozas.inf.elte.hu

Ebben az esetben a webprogramozas.inf.elte.hu szerverről kérjük le az index.html állományt. A kérés végét az üres sor jelzi.

A valóságban a kéréseket nem kézzel állítjuk össze, hanem ezt a feladatot a böngésző végzi el. Az így előállt kérések természetesen bonyolultabbak lehetnek a fentinél, hiszen számos egyéb, a szerverrel közlendő információt is tartalmaznak fejlécként. A webprogramozas.inf.elte.hu szerver kezdőoldalát például egy böngésző így kéri le:

GET / HTTP/1.1 Host: webprogramozas.inf.elte.hu User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: hu-hu,hu;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Cookie: __utma=159741371.1255432553.1308299517.1308299517.1308299517.1; __utma=32143338.2145495546.1326532899.1361177845.1362134456.25; __utmz=32143338.1361177845.24.12.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided) Connection: keep-alive

Ebben megjelennek a böngészőre vonatkozó információk is (User-Agent), a válaszban várt formátumok, nyelvek és kódolások (Accept, Accept-Language, Accept-Encoding), a felküldött sütik (Cookie, ld. még a megfelelő JavaScriptes fejezetet) és a kliens-szerver közötti kapcsolat jellegét (Connection).

A kérés első sorában lévő metódus a megadott erőforráson végzendő műveletet határozza meg. A szabvány nyolcféle metódust definiál, ezek a következők:

A fentiek közül a HEAD, GET, OPTIONS és TRACE metódusokat biztonságos metódusoknak is hívják. Biztonságosak olyan szempontból, hogy csak információ lekérésére szolgálnak, és nem változtatják meg a szerver állapotát. Ezekkel együtt a PUT és a DELETE idempotens is, azaz a többszöri végrehajtás ugyanazt eredményezi, mint az egyszeri. Ezeknél a metódusoknál a kliens többször is újrapróbálkozhat további következmények nélkül.

Bár a HTTP szabvány által megadott metódusok sokféle művelet elvégzését teszik lehetővé, látni fogjuk, hogy a böngészők ezek közül csak a GET és POST műveleteket használják. (Az AJAX-ról szóló fejezetben látjuk majd, hogy JavaScripttel mindegyik metódus elérhető.)

HTTP válasz

Ahogy a kérés, úgy a HTTP válasz is egy meghatározott formátumú szöveges információ. Első sora, a státuszsor tartalmazza a protokoll verzióját (VERZIÓ), a válasz státuszkódját (STÁTUSZKÓD) és egy szöveges indoklást (INDOKLÁS). Ezt megint tetszőleges számú fejlécsor követi, majd egy kötelező üres sor után megint az opcionális üzenettest következik (ÜZENETTEST).

VERZIÓ STÁTUSZKÓD INDOKLÁS FEJLÉC: ÉRTÉK FEJLÉC: ÉRTÉK FEJLÉC: ÉRTÉK ÜZENETTEST

Az előző fejezetbeli kérésre például a szerver a következőképpen válaszol:

HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 03 Apr 2013 07:11:56 GMT Server: Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Last-Modified: Wed, 20 Feb 2013 08:39:44 GMT ETag: "fe8438-6d6-4d623e65e9400" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 1750 Content-Type: text/html <!DOCTYPE html> <html> ... </html>

Fejlécként itt is sokféle adat jelenik meg: a kiszolgálás időpontja (Date), a szerver típusa és verziója (Server), a küldött tartalom típusa (Content-Type) és mérete bájtban (Content-Length). Az üzenettestben érkezik maga a HTML tartalom.

A státuszsorban lévő státuszkód jelzi a kiszolgálás sikerességét. A státuszkód egy háromjegyű szám, kezdő betűje határozza meg az egyes nagyobb csoportokat:

Források:

HTTP eszközök

Az alábbiakban tekintsünk át néhány olyan eszközt, amellyel kipróbálható vagy nyomon követhető a HTTP kommunikáció.

telnet

A telnet egy TCP alapú, kétirányú, általánosan elérhető, nyolcbites byte-alapú kommunikációs protokoll. Segítségével kérést tudunk vele küldeni tetszőleges TCP portra. A telnet parancs megadását követően a kérés szövegét egyszerűen beírjuk vagy bemásoljuk a konzolba. A kérés végeztével ugyancsak a parancssori ablakban láthatjuk a szerver válaszát.

A telnet parancs használata HTTP kérések küldéséreA telnet parancs használata HTTP kérések küldésére

Böngészőkiegészítők

A HTTP kommunikációt a böngészők elrejtik a mindennapi felhasználók szemei elől. Fejlesztéskor azonban néha hasznos lehet látni a HTML oldalak viselkedését is meghatározó HTTP fejléceket. Ezt segítik elő a különböző kiegészítők a böngészőkhöz. Mozilla Firefox alatt például az alábbi kiegészítők hasznosak a HTTP üzenetek vizsgálata szempontjából:

HTTP fejlécek vizsgálata a Live HTTP headers kiegészítő segítségévelHTTP fejlécek vizsgálata a Live HTTP headers kiegészítő segítségével

Vissza a tartalomjegyzékhez

Common Gateway Interface (CGI) protokoll

Míg a HTTP protokoll a kliens és a szerver kommunikációját szabályozza, a Common Gateway Interface, röviden CGI, azt határozza meg, hogy egy webszerver hogyan indíthat el egy programot és milyen módon cserélnek adatot egymással. A program indítása egyszerűen úgy történik, hogy a webszerver az erőforrásként megjelölt állományt binárisnak tekinti, és elkezdi futtatni.

Sokkal fontosabb azonban egy szkript számára, hogy hogyan kapja meg a szervertől a HTTP kéréshez tartozó információkat. Ezek négy helyen érkezhetnek a HTTP kérésben:

A HTTP üzenettestben érkező adatokon kívül a szerver minden egyéb információt környezeti változókban tesz elérhetővé a szkript számára.

A kérés körülményeihez például az alábbi környezeti változók jönnek létre:

Egy URL általános felépítése a következő:

<scheme>://<host>:<port>/<path>?<query>#<fragment>

Az URL egyes részei a következő táblázat szerinti környezeti változókban jelennek meg:

URL része

Környezeti változó

scheme

SERVER_PROTOCOL

host

SERVER_NAME

port

SERVER_PORT

path

SCRIPT_NAME

query

QUERY_STRING

Ezek közül érdemes kiemelni a <query> részt, ugyanis az URL-nek ez az egyetlen olyan része, amelynek tartalmát a felhasználó határozza meg.

A HTTP fejléceket a szerver automatikusan HTTP_ kezdettel látja el és teszi elérhetővé ilyen nevű környezeti változókban. Például az Accept fejléc értéke a HTTP_ACCEPT környezeti változóban érhető el.

Végül a HTTP kérés üzenettörzsében érkező adatokat a webszerver a futtatandó szkript standard bemenetén teszi elérhetővé. Az adatmennyiség hosszát a CONTENT_LENGTH környezeti változó adja meg. Az üzenettörzsben érkező adatot megint csak a felhasználó határozza meg.

A szkript feladata, hogy dinamikusan állítsa elő a válasz tartalmát. A szkript a kimeneti tartalmat a standard kimenetére írja, innen olvassa ki a webszerver, és küldi tovább a kliens felé.

A következő példa a szerver által létrehozott és a szkript által elérhető környezeti változókat sorolja fel:

[HTTP_HOST] => webprogramozas.inf.elte.hu [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => hu-hu,hu;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate [HTTP_COOKIE] => WACID=1263304129000A11327866; __utma=32143338.519822639.1361532995.1362426295.1363347264.4 [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [HTTP_PRAGMA] => no-cache [HTTP_CACHE_CONTROL] => no-cache [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin [SERVER_SIGNATURE] => <address>Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Server at webprogramozas.inf.elte.hu Port 80</address> [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) [SERVER_NAME] => webprogramozas.inf.elte.hu [SERVER_ADDR] => 157.181.161.8 [SERVER_PORT] => 80 [REMOTE_ADDR] => 188.6.229.195 [DOCUMENT_ROOT] => /srv/www/webprog [SERVER_ADMIN] => root@webprogramozas.inf.elte.hu [SCRIPT_FILENAME] => /home/gyozke/public_html/env.php [REMOTE_PORT] => 51733 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => alma=piros [REQUEST_URI] => /~gyozke/env.php?alma=piros [SCRIPT_NAME] => /~gyozke/env.php [REQUEST_TIME] => 1380194140

Összefoglalva, a webszerver a szkriptnek információkat környezeti változókban és a standard bemeneten ad át, a generált tartalmat pedig a szkript standard kimenetén várja. Az adatok legtöbbje a HTTP kérés körülményeihez kapcsolódik, felhasználói adat egyedül a QUERY_STRING környezeti változóban és a standard bemeneten várható.

Vissza a tartalomjegyzékhez

CGI programok

Most, hogy megismertük a három komponens, a kliens-szerver-program kommunikációs szabályait, nézzük meg ezek alapján, hogyan is néz ki egy ilyen program. A szerveroldali webprogramozást bevezető részben már említettük, hogy tulajdonképpen nincsen megkötés a bináris állomány programozási nyelvét illetően. A program egyetlen célja az az, hogy a HTTP és CGI protokollok betartása mellett webes tartalmat, elsősorban HTML állományt állítson elő. Így akár fordulhatunk egy közismert, a JavaScript nyelvi részét is bevezető nyelvhez, a C++-hoz.

Egy CGI programnak alapvetően háromféle művelet fontos:

C++-ban ezek az utasítások adottak. Környezeti változót a cstdlib könyvtár getenv függvényével tudunk lekérdezni, a standard input és output pedig többek között a cin és cout objektumokon keresztül valósítható meg.

Példaként nézzünk egy olyan C++ programot, amely egy szabványos HTML oldalt készít „Hello világ” szöveggel. A leküldendő végső tartalomnak a HTTP válasz formátumához kell igazodnia. Ez a webszerver által generált válaszkezdet és a rögtön mögé írt programkimenetből áll. A válaszkezdetben a státuszsoron kívül néhány fejléc jelenik meg. A programnak a HTML kimenet előtt tehát legalább egy, a fejléceket a tartalomtól elválasztó üres sort kell tartalmaznia, de érdemes megadni a tartalom típusát meghatározó Content-Type fejlécet is, hogy a böngésző HTML-ként jelenítse meg a tartalmat.

Forráskód
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Content-Type: text/html" << endl;
  cout << endl;
 
  cout << "<!doctype html>" << endl;
  cout << "<html>" << endl;
  cout << "  <head>" << endl;
  cout << "    <meta charset=\"utf-8\">" << endl;
  cout << "    <title></title>" << endl;
  cout << "  </head>" << endl;
  cout << "  <body>" << endl;
  cout << "    <p>Hello vilag!</p>" << endl;
  cout << "  </body>" << endl;
  cout << "</html>" << endl;
 
  return 0;
}

A programot lefordítva és egyszerűen futtatva a következő kimenetet kapjuk:

Forráskód
Content-Type: text/html
 
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello vilag!</p>
  </body>
</html>

A hello.exe fájlt a cgi-bin könyvtárba másolva most már böngészőből is futtathatjuk beírva az elérhetőségét.

http://localhost/cgi-bin/hello.exe

A webszerver megkapva a kérést, látja, hogy a cgi-bin könyvtárból kérünk egy állományt, így azt a CGI interfészen keresztül futtatni kezdi. A kliensnek leküldött szöveg a webszerver válaszkezdetéből és a program kimenetéből áll, a kliens tehát a következő HTTP választ kapja:

Forráskód
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Sep 2013 12:23:54 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l mod_autoindex_color PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
 
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello vilag!</p>
  </body>
</html>

A böngésző értelmezve ezt megjeleníti az oldalt. A program működését a generált forrás megtekintésével ellenőrizhetjük.

A C++ program által előállított kimenet megjelenítése és forrása a böngészőbenA C++ program által előállított kimenet megjelenítése és forrása a böngészőben

Bár a fenti kimenetet program állította elő, de ugyanezt megtehettük volna egyszerű statikus HTML állománnyal is. Program használatának akkor van értelme, ha valamilyen logika kell a HTML generálásához. Ilyen lehet például gyakran ismétlődő elemek előállítása, ahogy a következő példa mutatja:

Forráskód
int main()
{
  cout << "Content-Type: text/html" << endl;
  cout << endl;
 
  cout << "<!doctype html>" << endl;
  cout << "<html>" << endl;
  cout << "  <head>" << endl;
  cout << "    <meta charset=\"utf-8\">" << endl;
  cout << "    <title></title>" << endl;
  cout << "  </head>" << endl;
  cout << "  <body>" << endl;
 
  for (int i = 1; i<=10; i++) {
    cout << "    <p>Hello vilag!</p>" << endl;
  }
 
  cout << "  </body>" << endl;
  cout << "</html>" << endl;
  return 0;
}
Ciklussal előállított paragrafusok nyers kimenete és böngészőbeli megjelenítéseCiklussal előállított paragrafusok nyers kimenete és böngészőbeli megjelenítése

De igazán akkor hasznos a program használata, ha a generált oldal tartalmát külső paraméterek határozzák meg. A következőkben erre mutatunk példát, ahol egy HTML listát egy szöveges fájl tartalma alapján generálunk. Ha változik a fájl tartalma, változik a megjelenített oldal is.

Forráskód
cout << "  <ul>" << endl;
ifstream f("lista.txt");
while (!f.eof()) {
  string sor;
  getline(f, sor);
  cout << "    <li>" << sor << "</li>" << endl;
}
f.close();
cout << "  <ul>" << endl;

A szöveges fájl tartalma:

alma korte szilva

A megjelenített oldal és annak forrása pedig a következőképpen néz ki:

C++ programmal fájl alapján generált HTML lista és forrásaC++ programmal fájl alapján generált HTML lista és forrása

Vissza a tartalomjegyzékhez

Feladatok

Feladat
 • Készítsd el a fenti C++ programokat az alábbi nyelvek valamelyikén:
  • C
  • FreePascal
  • Shell szkript
  • Perl
 • Készíts C++ programot, amely egy szöveges fájl tartalma alapján egy legördülő mezőt tölt fel opciókkal!
 • Írj C++ programot, mely az aktuális időpont alapján kiírja a hét aktuális napját!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTE - PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052) keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.